Math Courses


Underclassmen Math Courses

 Trimester 1
   Periods 2, 3: Algebra I-1
   Period 4: Finite Math
   Period 5: Senior Math
 
 Trimester 2
   Period 3: Algebra I-2 Foundations
 
 Trimester 3
   Periods 2, 3: Algebra I-3 Foundations
   Period 5: Algebra II Honors Prep

Senior Math Courses

 Trimester 1
   Period 5: Senior Math
 
 Trimester 2
   Period 5: Topics in Applied College (TAC) Math--Running Start